Pješačka obilaznica za dušu i tijele


Obilaznica započinje u podnožju šume na sjevernoj strani Kalvarije, nasuprot ulazu na mjesno groblje, a tu i završava. Na obilaznicu se može krenuti na bilo kojoj točki ali se obilazi uvijek u jednom pravcu-pravac kazaljke na satu jer je tako i markirana.

 

Šetnice su na njihovom početku i svršetku označene natpisnim pločama a po cijeloj dužini obilježene naznačenim bojama - crvena, žuta i plava. Na kraju svake šetnice obilazak se može prekinuti a obilaznik vratiti u centar M.Bistrice u kratkom vremenu.

Duljina obilaznice: cca 15 km


Vrijeme trajanja obilaska: 4h 30min


Težina obilaska: Lagano


Najniža točka: 166 m.n.v.

Najviša točka: 277 m.n.v.


Kontrolne točke: KT1 do KT8


KT1—P- polazak(na početku staze)
KT2---G277
KT3---R246
KT4---O250
KT5---H233
KT6---O166
KT7---T261
KT8--- D- dolazak (na završetku staze)

 ZELENA RUTA - Obilaznica za dušu i tijele - Mirko Fulir

Naziv je inspiriran osjećajima i potrebom duše i tijela. Dolazite na ovu obilaznicu da bi prolazeći njome učinili dobro svome tijelu i kao i tisuće drugih našli duševni mir u Svetištu Majke Božje Bistričke. Hodajući obilaznicom, pogledom se osvrnite prema Mariji Bistrici i ostat će vam spoznaja da je ova obilaznica lijek za "dušu i tijele".


CRVENA RUTA - Crvena šetnica "Put patnje i radosti"

Započinje i dijelom prolazi Kalvarijom, mjestom patnje, prolazi šumom, gdje osjećamo slobodu i radost, prolazi pored vinograda i klijeti u kojima mnogi doživljavaju radost i veselje.


ŽUTA RUTA - Žuta šetnica "Steza za špancir - gospon Fulir"

Naziv je inspiriran poznatim hrvatskim filmom "Tko pjeva - zlo ne misli". Planinari rado pjevaju i zlo ne misle kao i gospon Fulir iz filma. Događanja u filmu dotiču se dijelom planinarenja i raznih šaljivih doživljaja vezanih uz to. I naš Mirko Fulir osmislio je ove šetnice i obilaznicu i dao im poseban veseli ugođaj. Uzduž šetnice i na odmorištu nalaze se napisi sa šaljivim zgodama.


PLAVA RUTA - Plava šetnica "Od prošlosti do sadašnjosti"

Naziv je inspiriran spojem prošlosti i sadašnjosti. Polazi od dvorca Hellenbach, prolazi pored imanja gdje je nekad bio krasan voćnjak, a danas je dio lovačkog rezervata. Prolazi pored Parka skulptura čiji kipovi u naravnoj veličini dočaravaju biblijske teme i život zagorskog seljaka nekad i danas i na kraju sve završava u Svetištu Majke Božje Bistričke.


Obilaznicu osmislio, utvrdio i obilježio Mirko Fulir.

 


Prikaži PJEŠAČKA OBILAZNICA "ZA DUŠU I TIJELE - MIRKO FULIR" na većoj karti 

 

Podijelite s prijateljima i komentirajte:
comments powered by Disqus