Bedekovčina


ZNAMENITOSTI
     Bedekovčanska jezera


Poznata jezera u nizinskom dijelu između Bedekovčine i rijeke Krapine nastala su kopanjem gline za opeku i crijep prije 100 godina. Prva jezera, koja su nastajala od 1886. do 1937. godine, više ne postoje jer su zatrpana i na tom području je proširena tvornica opeke. Sadašnja jezera nastala su u razdoblju 1937. - 1950. godine, kada se obavljao iskop...

Opširnije...

   
Tvornički sklop stare ciglane, Bedekovčina


Braća Stejskal izgradila su tvornicu šamota i cigala 1889. god. koja je bila jedno od najvećih poduzeća toga vremena s više od 500 zaposlenih. Poticaj je bila kvalitetna glina u okolici, a dodatna pogodnost željeznička pruga. Željeznička pruga od Zagreba – Zaboka – Bedekovčine – Budinšćine – Varaždina – Čakovca izgrađena je 1886. god. Tvornicu je 1892. god. kupilo bečko društvo Wienerberger Ziegelfabriks-und Baugeselschaft koje je povećalo proizvodnju i razgranalo posao. Tvornica je proizvodila crijep....
 

Opširnije...

   Dvorac Bedeković-Vranyczany


Dvorac Bedeković-Vranyczany, Gornja Bedekovčina, graditeljsko krajobrazni sklop Smješten na vrhu brežuljka u Bedekovčini, odakle se pruža vidik na dolinu rijeke Krapine i sjeverne obronke Medvednice. Sa svih je strana okružen perivojem, a sjeverno od njega smješteno je gospodarsko dvorište. Dvorac je izgradio Nikola Bedeković, od 1740-1750. god. (prema natpisu iznad ulaza)....
 

Opširnije...

     Dvorac Sermage Poznanovec


Dvorac Sermage Poznanovec, graditeljsko krajobrazni sklop u dolini rijeke Krapine, uz tok potoka Velika smješten je dvorac ispred kojeg se prostire perivoj, a sjeverno od dvorca nalaze se gospodarske zgrade. Posjed Poznanovec vezan je uz imanje Sutinsko (srednjovjekovni kaštel i ljekovitio termalno kupalište), koje se spominje već u 13. st., a Poznanovec se prvi put spominje god. 1547. kad je bio u vlasništvu Mihanovića, i Stubičkih te obitelji Bedeković. Obitelj Prašinsky de Prassno je u vlasništvu posjeda u 17. st., a kad je porodica izumrla, posjed prelazi u vlasništvo obitelji Sermage. Dvorac je izgradio Petar Sermage u drugoj pol. 18. st., a 1851. god. kupio ga je Adolf pl. Ritter...

 

Opširnije...

     Kurija Bedeković, Donja Bedekovčina


Smještena na blagoj padini iznad doline rijeke Krapine. Oko kurije prostire s perivoj, a sa sjeverne i zapadne strane su se ranije nalazile gospodarske zgrade. Građena je za jednu granu obitelj Bedeković, u čijem je vlasništvu reprezentativnija građevina, dvorac u Gornjoj Bedekovčini. Kurija je jednokatna građevina pravokutnog tlocrta natkrivena dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatima. Prema natpisu nad portalom građena je 1780. god. U prizemlju....
 

Opširnije...

     

 

Župna crkva sv.Barbare,Donja Bedekovčina

Smještena na vrhu brijega, na povišenoj zaravni,do koje vodi jednokrako stubište.

U podnožju se nalaze pomoćne građevine prizemne visine te jednokatna zgrada stare pučke škole. Postavljena je u smjeru sjever – jug. U Komoru (stari naziv za Bedekovčinu) je 1665. god. postojala kapela župe sv. Križa Začretje i bila je drvena. Godine 1721. Nikola Bedeković....
 

Opširnije...

     

 

Župna crkva sv. Ladislava Orehovica


Smještena na maloj uzvisini, iznad ceste koja iz Brestovca Orehovičkog vodi prema Zadravcu. U neposrednoj blizini je kurija župnog dvora, a nešto niže je zgrada stare pučke škole. Okruženje pripada podbrežju Strugače....
 

Opširnije...

     

 


Kapela sv. Martina, Martinec Orehovički


smještena na brežuljku, nekad okružena grobljem. Ime kapele se prvi put spominje u kanonskoj vizitaciji iz 1379. god. U povijesnim se dokumentima selo Martinec prvi put spominje 1639. god. s. Martin in Martinecz. Kanonske vizitacije iz 1665. i 1677. god. za kapelu govore da je antiquissima. Oko kapele je bilo groblje. Kapela je 1677. god. bila trošna i ruševna....
 

Opširnije...

     


 

Zgrada pučke škole Komor


Nalazi se na sjevernoj strani trga ispod župne crkve Sv. Barbare u Bedekovčini. Izgrado ju je 1845. godine župnik Franjo Magdalenić, većim dijelom vlastitim sredstvima i uz pomoć zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Juraja Haulika, kolatora župe Ljdevita Bedekovića i Tome Bedekovića. Sami župljani dali su radnu snagu pri izgradnji. Školska zgrada ima prizemlje i kat. Na katu je dvorana za 90 do 100 učenika....
 

Opširnije...

      

Zgrada stare škole, Brestovec Orehovički


Prizemna građevina s podrumom, pravokutnog tlocrta, natkrivena četverostrešnim krovom. Smještena je pored ceste u središtu naselja, građena poč. 20. st. Ulično pročelje je rastvoreno sa šest prozora i ulaznim vratima....
 

Opširnije...

     

 

Zgrada stare škole, Orehovica


Smještena u blizini župne crkve, u središtu naselja. Prizemna građevina s podrumom, pravokutnog tlocrta, natkrivena dvostrešnim krovištem. Uz sjeverno pročelje dograđena je nova jednokatna građevina. Zgrada ima arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost. Potrebno ju je održavati u izvornim elementima oblikovanja.
 

Opširnije...

     


 


Kurija župnog dvora, Bedekovčina


Smještena na osami, nasuprot groblja. Prizemna građevina, pravokutnog tlocrta, natkrivena dvostrešnim krovištem, građena krajem 19. st. Pročelja su oblikovana u historicističkim oblicima, stepenasto profiliranog krovnog vijenca, plitko istaknutog okvira oko prozora te jednostavno profiliranom klupčicom iznad nadvoja.
 

Opširnije...

     

 


Kurija župnog dvora, Orehovica


smještena u blizini crkve, na padini iznad ceste. Prizemna građevina s podrumom, pravokutnog tlocrta, natkrivena dvostrešnim krovom s poluskošenim zabatima. Pročelja su oblikovana u kasnobaroknim oblicima, zaobljeni vijenac – holkel, i plitko istaknuti okviri oko prozora bez profilacija.
 

Opširnije... 

     


 
 
     

(Izvor: www.bedekovcina.hr)
 Još pogledajte:

- Kaj sve ima u Bedekovčini  (aktualna događanja i najave, turističko-ugostiteljski objekti...)

- Kratak tekst o Bedekovčini 

 

Podijelite s prijateljima i komentirajte:
comments powered by Disqus