Donja StubicaDonja Stubica prvi put se spominje u pisanim dokumentima već 1209. godine u povelji Andrije II. županu Vratislavu. Kao središte župe prvi put se spominje 1334. kada dobiva značajke urbanog naselja kao trgovište s razvijenim obrtom. U to vrijeme pripada velikom susedgradsko-stubičkom vlastelinstvu.

 

Grad Donja Stubica smješten je u središnjem dijelu sjevernih padina Medvednice (Zagrebačke gore) u zelenoj ljepoti stubičke dugodoline. Južnim dijelom obuhvaća raskošnu floru Parka prirode Medvednica, a na sjevemom dijelu je okružen živopisnim zagorskim brežuljcima. Ima deset naselja. Od Zagreba je udaljen 37 km i 28 km turističkom cestom preko Medvednice. Nalazi se na iznimno lijepom turističkom potezu - cesti koja vodi od Oroslavja preko Stubičkih Toplica i Gornje Stubice do Marije Bistrice. Pri Ministarstvu kulture registrirano je šest svjetovnih spomenika kulture - Donja Stubica kao povijesno urbanistička cjelina, pet sakralnih spomenika kulture i četiri arheološka lokaliteta, zatim Park prirode Medvednica i perivoj dvorca Stubički Golubovec okružen Vilinskim poljanama.

Najznačajniji sakralni objekt je gotička barokizirana crkva Presvetoga Trojstva iz 1334. godine čija vizura dominira središtem grada. Od svjetovnih objekata kulture svakako je najznačajniji dvorac Stubički Golubovec kojl se nalazi na glavnoj cesti koja vodi od Donje Stubice (oko kilometar od središta mjesta) u pravcu Gornje Stubice i Marije Bistrice.


Na području grada Donja Stubica, pri Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu evidentirano je i registrirano 6 svjetovnih spomenika kulture (mjesto Donja Stubica kao povijesno urbanistička cjelina, dvorac Golubovec s okolišem, majur Donji Golubovec, zgrada žandarmerijske stanice, zgrada ljekarne – Fellerova apoteka, kurija župnog dvora), zatim 5 sakralnih spomenika kulture (župna crkva Presvetog Trojstva, dvorska kapela sv. Regine i sv. Maksimilijana, grobljanska kapela zajedno sa svojom okolinom - mjesnim Grobljem, Poklonac u Lepoj Vesi, kapela sv. Antuna Padovanskog) i 4 arheološka lokaliteta (Stari grad gradište, župna crkva Presvetog Trojstva, Kamenjak, Dubrava – slavensko naselje). Osim navedenih spomenika kulture, pri Republičkom zavodu za zaštitu prirode vodi se kao park prirode - Park prirode Medvednica i kao hortikulturni spomenik - perivoj parka dvorca Stubički Golubovec.


 
   
   

(Izvor: www.stubica.com)Još pogledajte:

- Kaj sve ima u Donjoj Stubici  (aktualna događanja i najave, turističko-ugostiteljski objekti...)

- Kratak tekst o Donjoj Stubici

- Galerija slika Donja Stubica 

 

Podijelite s prijateljima i komentirajte:
comments powered by Disqus